top of page

סילוניה  שייט באיטליה

מסביב לאיטליה מפליגים מרומא לאי קאפרי, ונטוטן, האי איסקיה ופונזה,  ביקור בפומפיי ובפאסטום, בווילות הרומיות וטעימות יין בפוזיטנו.
הסקיפר הפרטי שלכם של הקטמרן יטפל בהפלגת הקטמרן וגם בעגינה במרינות ומחוצה לה, השירות האופציונלי של המארחת יכול לעזור לכם עם החוויה האיטלקית הביתית.
bottom of page